Anthony Shapland

Anthony Shapland will work with an orchestra in Cardiff to film a performance. The focus would be those musicians that are counting bars, or ‘resting’ during a performance in anticipation of making a sound at exactly the right moment; the absolute focus on time and timing in the silence that leads to the noise.

Anthony was educated at the Solent University and Valencia, Spain. His work involves the fabrication of ‘real’ moments within documented footage and an engagement with filmmaking itself – the scripting, editing and artificial nature of film. It is a mixture of documentary and fiction, from periods of intense activity to long silences, unpredictable details and accidents that expose infinite potential narratives. He finds significance in the everyday, those fleeting moments when we are held between expectation and the unknown. Recent exhibitions include The Unremark Goat Major Projects, Cardiff, UK, To Pay Respect To The Generosity of The Three-Minute Punk-Rock Song CRATE, Margate, UK, Memory Of A Hope Ceri Hand Gallery, Liverpool, UK, Suddenly After A Long Silence Chapter, Cardiff, UK, The painting, Supercollider, Blackpool, UK, LISTE – The Young Art Fair Basel, Switzerland, Portrait (For a Screenplay) of Beth Harmon, Limoncello, London UK. Portmanteau Halle 14, Leipzig, Germany. He also writes for several art journals and founded g39 an artist-led space in Cardiff in 1998 where he currently curates.

Bydd Shapland yn gweithio gyda cherddorfa i ffilmio perfformiad. Bydd ei ddarn yn canolbwyntio ar gerddorion pan nad ydyn nhw’n chwarae – pan fyddan nhw’n cyfri’ bariau, yn canolbwyntio’n llwyr ar amser ac amseriad yn ystod y cyfnod cyn iddynt ddechrau chwarae eto, er mwyn gallu cynhyrchu’r sain iawn ar yr adeg iawn.

Cafodd Anthony ei addysg ym Mhrifysgol Solent Southampton ac yn Valencia, Sbaen. Mae ei waith yn ymwneud â chreu eiliadau ‘go iawn’ mewn ffilmiau dogfen ac ymwneud â’r broses o wneud ffilm ei hun – y sgriptio, y golygu a natur artiffisial y cyfrwng. Mae’n gymysgedd o ddogfen a ffuglen, o gyfnodau o weithgarwch dwys a distawrwydd hir, a manylion a damweiniau anrhagweladwy sy’n amlygu naratifau posib di-ben-draw. Daw o hyd i arwyddocâd mewn pethau bob dydd, eiliadau byrhoedlog pan gawn ein dal rhwng disgwyliad ac elfennau anhysbys. Mae ei arddangosfeydd diweddar yn cynnwys The Unremark Goat Major Projects, Caerdydd, y DG, To Pay Respect To The Generosity of The Three-Minute Punk-Rock Song, CRATE, Margate, y DG, Memory Of A Hope, Oriel Ceri Hand, Lerpwl, y DG, Suddenly After A Long Silence, Chapter, Caerdydd, y DG, The painting, Supercollider, Blackpool, y DG, LISTE – The Young Art Fair, Basel, y Swistir, Portrait (For a Screenplay) of Beth Harmon, Limoncello, Llundain, y DG. Portmanteau Halle 14, Leipzig, yr Almaen. Mae e hefyd yn ysgrifennu i nifer o gylchgronau celfyddydol ac, yn 1988, sefydlodd g39, gofod i artistiaid yng Nghaerdydd, lle mae e’n guradur

Back to top